Kibblewhite-Valve, White Diamond™ Stainless, STD EX, Kawasaki®, KX™ 250F, 2017-2019