Kibblewhite-Valve, White Diamond® Stainless, Std. EX, Kawasaki®, KX™ 250F, 2004-2016