Kibblewhite-Valve, White Diamond® Stainless, Std. EX, Kawasaki®, KLX™/ KFX™ 400, 2001-2006