Kibblewhite-Valve, White Diamond® Stainless, +1mm O/S EX, Kawasaki®, KLX™/ KFX™ 400, 2001-2006